Noget om jordtyper

Når man opdeler jordtyper, især med henblik på havebrug og landskabspleje, er der flere almindelige kategorier, som man typisk tager i betragtning. Her er en oversigt over de mest almindelige jordtyper:

  1. Sandjord: Kendetegnet ved sin grovkornede struktur og gode dræningsevne. Sandjord varmer hurtigt op og tørrer hurtigt ud, men den kan mangle næringsstoffer og vandholdende evne.

  2. Lerjord: Har en fin, tæt struktur og er rig på næringsstoffer. Lerjord holder godt på vand, men kan have dårlig dræning og kan være svær at arbejde med, især når den er våd.

  3. Muldjord: En ideel jordtype for de fleste planter. Den er en velafbalanceret blanding af sand, silt og ler, rig på organisk materiale, hvilket gør den frugtbar og let at arbejde med.

  4. Siltjord: Har en finere tekstur end sandjord, men er mere grovkornet end ler. Siltjord holder godt på vand og næringsstoffer og er generelt frugtbar.

  5. Kalkholdig jord: Indeholder ofte en høj mængde kalksten eller skaller og er typisk basisk (høj pH-værdi). Denne jordtype kan kræve særlig pleje for at dyrke visse typer planter.

  6. Tørvejord: Rig på organisk materiale og normalt meget sur. Denne jordtype er god til dyrkning af specifikke planter, der trives i sure miljøer.

  7. Skeletjord: En jordtype med mange sten, grus og lidt fint materiale, hvilket giver dårlig frugtbarhed og vandholdende evne.

Når du ved hvilken jordtype du har, kan du finde de planter der egner sig til din jordtype. Du kan også afgøre om det er nødvendigt, at jordforbedre det bed du ønsker at sætte blomster i

Tilbage til blog