Kongelys (Verbascum phoeniceum)

Kongelys (Verbascum phoeniceum)

Kongelys (Verbascum phoeniceum) – Din Detaljerede Så-Vejledning

Grundlæggende Information:

Blomstringstid:
Typisk fra det sene forår til det tidlige sommer, omkring maj til juli.

Planthøjde:
Varierer mellem 90 cm til 150 cm, afhængig af sort og vækstforhold.

Såafstand:
Planterne skal have en afstand på ca. 45-60 cm fra hinanden.

Så-Vejledning:

 1. Forberedelse af jord: Kongelys trives i både sandet og leret jord men foretrækker godt drænet jord. Fjern ukrudt og sten og løsn jorden godt op.

 2. Såtidspunkt: Frøene kan sås direkte i haven fra det tidlige forår til midt på sommeren. Frøene kan også forspires indendørs 6-8 uger før den sidste frost.

 3. Sådybde: Spred frøene let over jordoverfladen og dæk dem med et meget tyndt lag jord eller sand.

 4. Vanding: Hold jorden fugtig men ikke vandmættet. Kongelys tolererer tørke bedre end for meget fugt.

 5. Spiretid: Forvent spiring efter 14-28 dage, afhængig af temperatur og lysforhold.

 6. Udplantning: Hvis du har forspiret frøene indendørs, kan de plantes ud i haven, når faren for frost er ovre og planterne har mindst to sæt ægte blade.

 7. Solforhold: Kongelys trives bedst i fuld sol men kan også tåle delvis skygge.

 8. Gødning: En mild gødning i begyndelsen af vækstsæsonen kan være gavnlig. Undgå dog overdreven kvælstofgødning.

 

Yderligere Tips:

 • Beskæring: Fjern visne blomster for at fremme yderligere blomstring og forhindre selvsåning, hvis dette ikke er ønsket.

 • Sygdomme og Skadedyr: Kongelys er generelt robuste men kan angribes af bladlus. Hold øje og behandle om nødvendigt.

 • Flereårige Egenskaber: Selvom kongelys ofte er toårige, kan nogle sorter også opføre sig som flerårige, hvis de klippes tilbage efter blomstring.

 • Naturvenlig: Kongelys er gode til at tiltrække bier og andre bestøvere.

 • Støtte: Kongelys er høje planter, der generelt ikke behøver støtte, men i udsatte områder kan en støttepæl være nødvendig.

Med denne detaljerede vejledning skulle du være godt rustet til at så og dyrke kongelys (Verbascum phoeniceum) i din have. God fornøjelse med havearbejdet!

 

Tilbage til blog