Såvejledning for Eng-Nellikerod (Geum rivale)

Såvejledning for Eng-Nellikerod (Geum rivale)

Såvejledning for Eng-Nellikerod (Geum rivale)

Beskrivelse

Eng-Nellikerod, også kendt som Geum rivale, er en flerårig plante hjemmehørende i Danmark. Den har nikkende, klokkeformede blomster i lyserøde til purpurrøde nuancer, som blomstrer fra maj til juli. Planten trives i fugtige områder som enge, moser og langs vandløb.

Såtidspunkt

Frøene kan sås udendørs fra april til juni eller indendørs fra marts til april for forspiring.

Forberedelse af jorden

 1. Vælg en fugtig placering: Eng-Nellikerod trives bedst i fugtig, veldrænet jord, gerne i sol eller halvskygge.
 2. Forbered jorden: Løs jorden godt, fjern ukrudt og store sten. Bland kompost i jorden for at give frøene en god start.

Såning udendørs

 1. Rengør området: Fjern ukrudt og løse sten fra det område, hvor du vil så frøene.
 2. Så frøene: Spred frøene jævnt ud over det forberedte jordområde. Frøene skal sås tyndt.
 3. Dæk let med jord: Dæk frøene med et tyndt lag jord, cirka 1-2 mm, og tryk let ned for at sikre god jordkontakt.
 4. Vanding: Vand forsigtigt, så frøene ikke skylles væk. Hold jorden fugtig, men ikke våd, indtil frøene spirer.

Forspiring indendørs

 1. Fyld såbakker eller potter med såjord: Brug en god, veldrænet såjord.
 2. Så frøene: Placer 2-3 frø i hver potte eller celle i såbakken og dæk let med et tyndt lag jord.
 3. Vanding: Vand forsigtigt og dæk potterne med plastik eller et drivhuslåg for at holde på fugten.
 4. Placering: Placer potterne et lyst sted ved en temperatur på 15-20°C.
 5. Omplantning: Når frøene er spiret og planterne har fået et par sæt blade, kan de plantes udendørs efter sidste frost. Hærd planterne af ved at sætte dem udendørs i skygge i nogle timer hver dag over en uges tid, inden de plantes ud.

Pleje og vedligeholdelse

 1. Vanding: Hold jorden fugtig, især i tørre perioder, da Eng-Nellikerod foretrækker fugtige forhold.
 2. Ukrudtsbekæmpelse: Fjern ukrudt omkring planterne, så de ikke skal konkurrere om næringsstoffer og vand.
 3. Gødning: Tilfør kompost eller en mild gødning efter behov, især hvis jorden er næringsfattig.

Tips

 • Eng-Nellikerod trives godt i kanten af damme eller fugtige skovområder.
 • Planterne kan også formeres ved deling af rodklumpen om foråret eller efter blomstringen.

Ved at følge denne vejledning kan du nyde de smukke, nikkende blomster af Eng-Nellikerod og samtidig bidrage til at fremme biodiversiteten i din have.

Tilbage til blog