Såvejledning for Eng-Storkenæb (Geranium pratense)

Såvejledning for Eng-Storkenæb (Geranium pratense)

Såvejledning for Eng-Storkenæb (Geranium pratense)

Eng-Storkenæb, også kendt som Geranium pratense, er en flerårig plante hjemmehørende i Europa, herunder Danmark. Den har smukke blå eller lilla blomster, der blomstrer fra juni til august. Planten trives i enge, græsmarker, vejkanter og haver og kan blive mellem 30 og 70 cm høj.

Såtidspunkt

Frøene kan sås udendørs fra marts til maj eller indendørs fra februar til april for forspiring.

Forberedelse af jorden

 1. Vælg en solrig eller halvskygget placering: Eng-Storkenæb trives bedst i sol eller halvskygge.
 2. Forbered jorden: Løsne jorden godt, så den er fri for ukrudt og store sten. Planten foretrækker veldrænet jord, men kan tilpasse sig forskellige jordtyper.
 3. Gødning: Bland kompost i jorden for at give frøene en god start.

Såning udendørs

 1. Rengør området: Fjern ukrudt og løse sten fra det område, hvor du vil så frøene.
 2. Så frøene: Spred frøene jævnt ud over det forberedte jordområde. Frøene skal sås tyndt.
 3. Dæk let med jord: Dæk frøene med et tyndt lag jord, cirka 1-2 mm, og tryk let ned for at sikre god jordkontakt.
 4. Vanding: Vand forsigtigt, så frøene ikke skylles væk. Hold jorden fugtig, men ikke våd, indtil frøene spirer.

Forspiring indendørs

 1. Fyld såbakker eller potter med såjord: Brug en god, veldrænet såjord.
 2. Så frøene: Placer 2-3 frø i hver potte eller celle i såbakken og dæk let med et tyndt lag jord.
 3. Vanding: Vand forsigtigt og dæk potterne med plastik eller et drivhuslåg for at holde på fugten.
 4. Placering: Placer potterne et lyst sted ved en temperatur på 15-20°C.
 5. Omplantning: Når frøene er spiret og planterne har fået et par sæt blade, kan de plantes udendørs efter sidste frost. Hærd planterne af ved at sætte dem udendørs i skygge i nogle timer hver dag over en uges tid, inden de plantes ud.

Pleje og vedligeholdelse

 1. Vanding: Hold jorden fugtig, især i tørre perioder, da Eng-Storkenæb foretrækker fugtige forhold.
 2. Ukrudtsbekæmpelse: Fjern ukrudt omkring planterne, så de ikke skal konkurrere om næringsstoffer og vand.
 3. Gødning: Tilfør kompost eller en mild gødning efter behov, især hvis jorden er næringsfattig.

Tips

 • Eng-Storkenæb kan sprede sig over tid og danne tætte, dekorative klumper i haven.
 • Klip de visne blomsterhoveder af for at fremme ny vækst og længere blomstring.

Ved at følge denne vejledning kan du nyde de smukke, blå eller lilla blomster af Eng-Storkenæb og samtidig bidrage til at fremme biodiversiteten i din have.

Tilbage til blog