Såvejledning for Hjemmehørende Vildeng frøblanding

Såvejledning for Hjemmehørende Vildeng frøblanding

Her følger en såvejledning for Vildeng frøblanding, der består af en række hjemmehørende arter. Denne blanding vil ikke blot skabe en smuk og varieret blomstereng, men også understøtte biodiversiteten ved at tiltrække bestøvere som bier og sommerfugle.

Såvejledning for hjemmehørende blomsterfrøblanding

Valg af sted

 • Vælg et solrigt til let skygget område med god dræning.
 • Arealet bør være fri for aggressivt ukrudt og græs, da disse kan konkurrere med de nyplantede blomsterfrø.

Forberedelse af jorden

 • Fjern eksisterende vegetation og omrør jorden for at løsne den og fjerne store sten eller andet affald.
 • Det kan være nyttigt at tilføre en smule kompost for at berige jorden, men undgå for næringsrig jord, da mange vilde blomster trives bedst i jord, der ikke er for frugtbar.

Såning

 • Bland frøene med tørt sand for at gøre det lettere at sprede dem jævnt. Dette hjælper også med at se, hvor frøene er blevet spredt, så du undgår at så for tæt.
 • Så frøene direkte på jordoverfladen, da mange af disse arter har brug for lys til at spire.
 • Tryk let på frøene for at sikre god kontakt med jorden, men dæk dem ikke med jord.
 • Såningsperioden er bedst om foråret (marts til maj) eller efteråret (september til oktober), hvor temperaturerne er mere moderate.

Vanding

 • Vand jævnt efter såning for at holde jorden fugtig, men ikke våd, indtil frøene begynder at spire. Undgå at overvande, da dette kan forårsage, at frøene rådner.
 • Når planterne er etableret, kræver de generelt minimal vanding, medmindre der er ekstrem tørke.

Pleje og vedligeholdelse

 • Det første år efter såning kan det være nødvendigt at luge området for at reducere konkurrencen fra ukrudt.
 • Når blomsterne er etablerede, vil de typisk kunne selvså sig for fremtidig vækst.
 • Hvis nødvendigt, kan du klippe området ned om efteråret, men det er ofte bedst at vente til tidligt forår for at give insekterne brug af planterne gennem vinteren.

Denne frøblanding vil udvikle sig over flere år og blive mere robust og varieret. Nyd den skiftende blomstring og de mange insekter og fugle, som blomsterengen vil tiltrække.

Tilbage til blog