Såvejledning for Hulkravet Kodriver (Primula veris)

Såvejledning for Hulkravet Kodriver (Primula veris)

Såvejledning for Kodriver (Primula veris)

Kodriver, også kendt som Primula veris eller Hulkravet Kodriver, er en flerårig plante, der er hjemmehørende i Europa og Asien. Den er kendt for sine klaser af gule blomster, der blomstrer fra april til juni, og er en tidlig forårsbebuder i mange haver.

Såtidspunkt

Frøene kan sås udendørs fra marts til april eller indendørs fra februar til april for forspiring.

Forberedelse af jorden

 1. Vælg en delvis skygget placering: Kodriver trives bedst i halvskygge, men kan også klare fuld sol, hvis jorden holdes fugtig.
 2. Forbered jorden: Løs jorden godt, så den er fri for ukrudt og store sten. Planten foretrækker fugtig, humusrig jord, der er veldrænet.
 3. Gødning: Bland kompost eller godt nedbrudt gødning i jorden for at give frøene en god start.

Såning udendørs

 1. Rengør området: Fjern ukrudt og løse sten fra det område, hvor du vil så frøene.
 2. Så frøene: Spred frøene jævnt ud over det forberedte jordområde. Frøene skal sås tyndt.
 3. Dæk let med jord: Dæk frøene med et tyndt lag jord, cirka 1-2 mm, og tryk let ned for at sikre god jordkontakt.
 4. Vanding: Vand forsigtigt, så frøene ikke skylles væk. Hold jorden fugtig, men ikke våd, indtil frøene spirer.

Forspiring indendørs

 1. Fyld såbakker eller potter med såjord: Brug en god, veldrænet såjord.
 2. Så frøene: Placer 2-3 frø i hver potte eller celle i såbakken og dæk let med et tyndt lag jord.
 3. Vanding: Vand forsigtigt og dæk potterne med plastik eller et drivhuslåg for at holde på fugten.
 4. Placering: Placer potterne et lyst sted ved en temperatur på 15-20°C.
 5. Omplantning: Når frøene er spiret og planterne har fået et par sæt blade, kan de plantes udendørs efter sidste frost. Hærd planterne af ved at sætte dem udendørs i skygge i nogle timer hver dag over en uges tid, inden de plantes ud.

Pleje og vedligeholdelse

 1. Vanding: Hold jorden fugtig, især i tørre perioder, da Kodriver foretrækker fugtige forhold.
 2. Ukrudtsbekæmpelse: Fjern ukrudt omkring planterne, så de ikke skal konkurrere om næringsstoffer og vand.
 3. Gødning: Tilfør kompost eller en mild gødning efter behov, især hvis jorden er næringsfattig.

Tips

 • Kodriver kan sprede sig over tid og danne tætte, dekorative klumper i haven.
 • Klip de visne blomsterhoveder af for at fremme ny vækst og længere blomstring.

Ved at følge denne vejledning kan du nyde de smukke, gule blomster af Kodriver og samtidig bidrage til at fremme biodiversiteten i din have.

Tilbage til blog