såvejledning for Liden Klokke - Campanula rotundifolia

såvejledning for Liden Klokke - Campanula rotundifolia

Her er en såvejledning for Campanula rotundifolia, også kendt som Liden klokke (blåklokke). Denne charmerende flerårige plante er ideel for vilde blomsterenge, stenbede, og som kantplante i haver, hvor den tiltrækker pollinerende insekter.

Valg af sted

  • Solkrav: Liden Klokke trives bedst i fuld sol til delvis skygge.
  • Jordtype: Planten foretrækker veldrænet, forholdsvis mager og kalkholdig jord, men er ganske tilpasningsdygtig og kan vokse i mange forskellige jordtyper.

Forberedelse af jorden

  • Jordbearbejdning: Løsn jorden godt og fjern ukrudt og sten. Hvis jorden er meget kompakt eller leret, kan det være gavnligt at tilføre noget sand eller grus for at forbedre dræningen.

Såning

  • Tidspunkt: Det bedste tidspunkt at så blåklokke er enten tidligt på foråret eller om efteråret. Såning om efteråret kan give planterne en fordel ved at etablere rødder over vinteren og starte vækst tidligt næste forår.
  • Metode: Så frøene direkte på jordoverfladen og tryk dem let ned, da de kræver lys for at spire. Sørg for at sprede frøene jævnt og ikke for tæt.
  • Vanding: Vand forsigtigt efter såning for at sikre, at frøene har god kontakt med jorden og jorden er fugtig, men ikke vandmættet. Fortsæt med at holde jorden let fugtig, indtil frøene spirer.

Pleje efter spiring

  • Ukrudtskontrol: Vær opmærksom på ukrudt, især mens planterne er unge og etablerer sig.
  • Vanding: Når planterne er etableret, er de ret tørketolerante, men i meget tørre perioder kan vanding være nødvendig for at understøtte sund vækst.

Vedligeholdelse

  • Beskæring: Liden Klokke har gavn af en let beskæring efter den første blomstring for at fremme en anden blomstring senere på sæsonen.
  • Selvsåning: Planten kan selvså sig i haven, så hvis du ønsker at begrænse spredningen, kan det være en god ide at fjerne blomsterhovederne, før de sætter frø.

Ved at følge disse trin kan du nyde de smukke, klokkeformede blomster af blåklokke i din have eller på dit naturareal.

Tilbage til blog