Såvejledning for markviol (agerviol) - viola arvensis

Såvejledning for markviol (agerviol) - viola arvensis

Her er en såvejledning for Viola arvensis, også kendt som mark-viol. Denne årlige plante er kendt for sine charmerende små blomster og er let at dyrke.

Valg af Sted

 • Solkrav: Mark-viol trives bedst i fuld sol til delvis skygge.
 • Jordtype: Planten foretrækker let, veldrænet jord, men er ret tilpasningsdygtig og kan vokse i mange forskellige jordtyper.

Forberedelse af Jorden

 • Jordbearbejdning: Løsn jorden og fjern ukrudt og andre rester. Dette sikrer, at jorden er klar til såning.
 • Forbedring af jorden: Selvom mark-viol ikke er krævende, vil tilføjelse af kompost hjælpe med at forbedre jordstrukturen og understøtte plantens vækst.

Såning

 • Tidspunkt: Den bedste tid at så mark-viol er i det tidlige forår eller efteråret. Forårsåning vil give blomstring samme år, mens efterårsåning kan resultere i tidligere blomstring det følgende år.
 • Metode: Så frøene direkte i jorden. Sprede frøene jævnt og dæk dem let med jord eller kompost. Frøene skal ikke dækkes for dybt, da lys kan hjælpe spiringen.
 • Vanding: Vand forsigtigt området for at sikre, at jorden er fugtig, men ikke vandmættet. Hold jorden fugtig, indtil frøene spirer.

Pleje efter Såning

 • Ukrudtskontrol: Hold området fri for ukrudt, mens frøplanterne etablerer sig. Dette hjælper med at reducere konkurrencen og sikrer bedre vækst.
 • Vanding: Når planterne er etableret, kræver de minimal vanding, medmindre der er meget tørre perioder.

Vedligeholdelse

 • Beskæring: Mark-viol kræver ikke meget beskæring, men det kan være gavnligt at fjerne visne blomster for at opmuntre til mere blomstring.
 • Selvsåning: Planten kan selvså sig, så hvis du ønsker at begrænse spredningen, kan det være en god ide at fjerne blomsterhovederne før de sætter frø.

Ved at følge disse trin kan du nyde de fine blomster af mark-viol i din have eller på dit naturareal, hvor de vil tiltrække og understøtte pollinerende insekter.

 
Tilbage til blog