Såvejledning til Blåhat (Knautia arvensis)

Såvejledning til Blåhat (Knautia arvensis)

Såvejledning til Blåhat (Knautia arvensis)

Blåhat, også kendt som Knautia arvensis, er en flerårig plante hjemmehørende i Danmark. Den er kendt for sine smukke, blå-lilla blomster og sin evne til at tiltrække bestøvere som bier og sommerfugle. Blåhat er ideel til vilde blomsterhaver og naturlige græsarealer og trives bedst i solrige til halvskyggede områder med veldrænet jord.

Såvejledning:

 1. Valg af sted:

  • Blåhat trives bedst i fuld sol, men kan også vokse i halvskygge.
  • Den foretrækker veldrænet jord og kan vokse i kalkrige jorde.
 2. Forberedelse af jord:

  • Forbered jorden ved at fjerne ukrudt og løsne overfladen med en havegreb.
  • Hvis jorden er tung eller dårligt drænet, kan du forbedre dræningen ved at blande sand eller kompost i jorden.
 3. Såning udendørs:

  • Den bedste tid til at så blåhat er om foråret eller efteråret.
  • Spred frøene jævnt over jordoverfladen. Frøene er små og behøver ikke at blive dækket med et tykt lag jord.
  • Tryk forsigtigt frøene ned i jorden, eller dæk dem let med et tyndt lag jord eller sand (ca. 1-2 mm).
 4. Vanding:

  • Vand området forsigtigt efter såning for at sikre, at frøene har god kontakt med jorden.
  • Hold jorden let fugtig, indtil frøene spirer, hvilket normalt tager 2-3 uger afhængigt af temperaturen.
 5. Pleje:

  • Når frøplanterne er etableret, kan de klare sig med minimal vanding, medmindre der er en lang tørkeperiode.
  • Fjern ukrudt regelmæssigt for at minimere konkurrence om vand og næringsstoffer.
 6. Blomstring og frøsætning:

  • Blåhat blomstrer fra juni til september med smukke, blå-lilla blomster, der tiltrækker bestøvere.
  • Efter blomstring danner planten frøkapsler, som frigiver frø til naturlig spredning.
 7. Frøindsamling:

  • Hvis du ønsker at samle frø til fremtidig såning, kan du gøre det, når frøkapslerne begynder at tørre og åbne sig.
  • Opbevar de indsamlede frø tørt og køligt indtil næste såsæson.

Ekstra tip: Blåhat er en hårdfør plante, der kan tilføre farve og liv til naturhaver og blomsterenge. Den er også velegnet til at blive plantet langs vejkanter og skrænter, hvor den kan bidrage til at forhindre erosion og støtte lokal biodiversitet. På grund af dens evne til at sprede sig naturligt, er det vigtigt at overvåge dens vækst, især hvis du vil begrænse dens udbredelse i haven.

Tilbage til blog