Såvejledning til Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Såvejledning til Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Såvejledning til Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Introduktion: Bulmeurt, også kendt som Hyoscyamus niger, er en fascinerende, men yderst giftig plante. Den har en lang historie inden for folkemedicin og magi, men bør dyrkes med forsigtighed på grund af dens potentielle fare.

Såvejledning:

 1. Valg af sted:

  • Bulmeurt trives bedst i fuld sol.
  • Den foretrækker veldrænet jord, gerne sandet eller kalkholdig. Den kan også klare sig i relativt næringsfattig jord.
 2. Forberedelse af jord:

  • Forbered jorden ved at løsne den godt og fjerne ukrudt.
  • Hvis jorden er tung eller dårligt drænet, kan du forbedre dræningen ved at blande sand eller grus i jorden.
 3. Såning udendørs:

  • Den bedste tid til at så frøene er om foråret (april-maj) eller om efteråret (september-oktober).
  • Frøene skal spredes jævnt over jordoverfladen og let dækkes med jord eller sand (ca. 1-2 mm).
 4. Indendørs forspiring:

  • Frøene kan også forspires indendørs 6-8 uger før den sidste frost.
  • Så frøene i bakker eller små potter fyldt med såjord.
  • Dæk frøene let med jord og hold jorden fugtig.
  • Placer bakkerne et lyst sted ved en temperatur på omkring 15-20°C.
  • Når frøplanterne har to sæt blade, kan de udplantes i haven efter risikoen for frost er ovre.
 5. Vanding:

  • Vand området forsigtigt efter såning for at sikre, at frøene har god kontakt med jorden.
  • Hold jorden let fugtig, indtil frøene spirer, hvilket normalt tager 2-3 uger afhængigt af temperaturen.

Pleje og vedligeholdelse:

 1. Vanding:

  • Når planten er etableret, kræver den minimal vanding og kan modstå tørre forhold. Vand kun ved langvarig tørke.
 2. Gødning:

  • Bulmeurt kræver ikke meget gødning. En let påføring af kompost om foråret er tilstrækkelig for at sikre sund vækst.
 3. Lugning:

  • Fjern ukrudt regelmæssigt for at minimere konkurrence om vand og næringsstoffer.
 4. Beskæring:

  • Fjern visne blomster for at fremme yderligere blomstring og forhindre selvsåning, hvis dette ikke ønskes.
 5. Skadedyr og sygdomme:

  • Planten er generelt modstandsdygtig overfor skadedyr og sygdomme, men det kan være nødvendigt at overvåge for bladlus og meldug. Fjern angrebne dele om nødvendigt.

Sikkerhedsforanstaltninger:

 • På grund af plantens giftighed bør den dyrkes med stor omhu.
 • Brug handsker ved håndtering af planten, og undgå kontakt med saften.
 • Planten bør ikke dyrkes i haver, hvor børn eller husdyr kan få adgang til den.

Frøindsamling:

 • Hvis du ønsker at samle frø til fremtidig såning, kan du gøre det, når frøkapslerne begynder at tørre og åbne sig.
 • Opbevar de indsamlede frø tørt og køligt indtil næste såsæson.

Bulmeurt er en spændende plante, der kan tilføre et unikt element til haven. På grund af dens potentielle fare skal den dog behandles med stor respekt og forsigtighed.

Tilbage til blog