Såvejledning til Lægestokrose

Såvejledning til Lægestokrose

Såvejledning til Lægestokrose (Althaea officinalis): Fra fortid til nutid

Historiske fakta

Lægestokrose har en lang historie som en medicinsk plante, der går tilbage til antikken. Den har været brugt i urtemedicin for sine antiinflammatoriske og slimløsnende egenskaber, især til behandling af fordøjelsesproblemer og luftvejssygdomme.

Rødliste-status i Danmark

Det er vigtigt at nævne, at Lægestokrose er en truet art i Danmark og derfor er opført på den danske rødliste. Dyrkning af denne plante kan derfor bidrage til at bevare dens biodiversitet.

Såning: Timing og jordforhold

  • Tidspunkt: Det bedste tidspunkt at så Lægestokrose er fra sidste frost til tidlig forår.
  • Jord: Planten trives bedst i godt drænet jord, der er rig på organisk materiale.

Forspiring

  1. Sådybde: Så frøene omkring 0,5 cm dybt i potter med såjord.
  2. Vanding: Hold jorden fugtig, men ikke vandmættet.
  3. Temperatur: En konstant temperatur på ca. 15-20°C er ideel for spiring.

Udplantning

  • Tidspunkt: Når planterne har nået en højde på 10-15 cm, og der ikke længere er risiko for frost, kan de plantes ud.

Efterpleje og vanding

  • Vanding: Vær opmærksom på ikke at overvande, da Lægestokrose foretrækker en lidt tørrere jord.
  • Gødning: En mild, økologisk gødning kan anvendes en gang i foråret.

Høst og anvendelse

  • Høst af rødder og blade kan foregå fra andet vækstår.
  • Anvendelse: Rødder og blade kan anvendes til te og andre naturlægemidler.

Nu skulle du gerne være klædt godt på til at dyrke din egen Lægestokrose, og samtidig bidrage til biodiversiteten i Danmark. God fornøjelse med din havearbejde! 🌱🌸

Tilbage til blog