Såvejledning til Mjødurt - filipendula ulmaria

Såvejledning til Mjødurt - filipendula ulmaria

Her er en såvejledning for Filipendula ulmaria, almindeligvis kendt som mjødurt. Denne flerårige plante er værdsat for sine aromatiske, cremefarvede blomster og dens evne til at trives i fugtige miljøer.

Valg af sted

 • Solkrav: Mjødurt trives bedst i fuld sol til delvis skygge.
 • Jordtype: Planten foretrækker fugtig, næringsrig jord. Den er ideel til vådområder, langs vandløb eller i haveområder, der har tendens til at være fugtige.

Forberedelse af jorden

 • Jordbearbejdning: Sikre god jordstruktur ved at løsne jorden og tilføre organisk materiale, hvis nødvendigt, for at øge jordens næringsindhold og vandholdende kapacitet.
 • Forbedring af jorden: Tilføj kompost eller velrådnet gødning for at berige jorden, især hvis jorden er sandet eller fattig.

Såning

 • Tidspunkt: Det ideelle tidspunkt at så mjødurt er om foråret, så snart risikoen for frost er ovre, eller om efteråret.
 • Metode: Så frøene direkte på det forberedte sted. Frøene skal kun dækkes let med jord, da de kræver en vis mængde lys for at spire.
 • Vanding: Vand området forsigtigt efter såning og hold jorden jævnt fugtig, men ikke vandmættet, indtil frøene spirer.

Pleje efter spiring

 • Ukrudtskontrol: Hold området fri for konkurrerende ukrudt, mens planterne etablerer sig.
 • Vanding: Mjødurt kræver regelmæssig vanding, især i tørre perioder, da den trives i fugtige forhold.

Vedligeholdelse

 • Udtynding: Når frøplanterne er etableret og har nået en håndterbar størrelse, bør de tyndes ud for at give plads til vækst og for at forhindre overfyldning.
 • Beskæring: Beskær planten efter blomstring for at fremme ny vækst og potentielt en ny blomstringsperiode senere på sæsonen.

Ved at følge disse trin kan du etablere og vedligeholde sunde bestande af mjødurt, der vil blomstre år efter år og tilføre både skønhed og biodiversitet til dit have- eller vådområde.

Tilbage til blog