Hjemmehørende arter - vores definitions udgangspunkt

Vi har valgt at tage udgangspunkt i en rapport om emnet fra Aarhus Universitet.

Rapporten fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet præsenterer et plantekatalog med fokus på arter, der understøtter biodiversitet i Danmark.

Kataloget dækker 127 plantearter, herunder 96 urter, træer, buske, dværgbuske, tuedannende græsser og klatreplanter.

Udvalget er baseret på plantens hjemmehørende status, flerårighed, og evne til at understøtte et bredt udvalg af fauna.

For hver planteart oplyses livsvarighed, blomsterfarve, blomstringsperiode, levestedsbetingelser, udbredelse i Danmark, plantehøjde og kendte faunainteraktioner.

Rapporten understreger vigtigheden af at vælge hjemmehørende og biodiversitetsfremmende arter for at støtte insekter og fugle.

Se hele rapporten her 

Vores tøj, tasker og andet