Såvejledning for Silkeurt - asclepias incarnata

Såvejledning for Silkeurt - asclepias incarnata

Såvejledning for Asclepias incarnata (Silkeurt)


Asclepias incarnata, også kendt som silkeurt eller vand-silkeurt, er en betagende flerårig plante, der med sine lyserøde til magentarøde blomster, ikke alene tilføjer skønhed til din have, men også understøtter det lokale dyreliv ved at tiltrække bestøvere som sommerfugle og bier. For at opnå succes med at dyrke denne plante fra frø, kræver det en forberedelse kaldet stratificering, der efterligner de naturlige kuldeperioder, frøene ville opleve ude i naturen.

Stratificering:
Stratificering er en vigtig proces for at bryde frøenes hvileperiode og øge chancen for spiring. Asclepias incarnata frø kræver en kold stratificering i ca. tre uger før såning.

  1. Fugtighed: Start med at fugte et stykke køkkenrulle eller mos.
  2. Pakning: Placer frøene mellem de fugtige materialer. Sørg for, at frøene er jævnt fordelt og ikke klumper sammen.
  3. Opbevaring: Læg det fugtige køkkenrulle eller mos med frøene ind i en plastikpose. Den skal være lukket, men ikke lufttæt, for at tillade en vis luftcirkulation.
  4. Køling: Placer plastikposen i køleskabet. Temperaturen skal være mellem 1°C og 5°C. Dette simulerer den vinterperiode, frøene naturligt ville gennemgå.
  5. Tjek regelmæssigt: Kontroller frøene ugentligt for at sikre, at de forbliver fugtige. Tilsæt mere vand om nødvendigt, men undgå at gøre dem for våde.

Efter tre ugers stratificering er frøene klar til såning.

Såning:

  1. Forbered jorden: Vælg en placering med fuld sol til delvis skygge og godt drænet jord. Asclepias incarnata trives i fugtige miljøer, men stillestående vand bør undgås.
  2. Så frøene: Så frøene direkte i jorden i foråret, efter al risiko for frost er overstået. Frøene skal være let dækket med jord, cirka 0,5 cm dybt.
  3. Vanding: Hold jorden fugtig, men ikke våd, indtil spiring sker. Frøene spirer bedst ved temperaturer mellem 20°C og 25°C.
  4. Pleje efter spiring: Når planterne er spiret, skal de tyndes, så der er omkring 45-60 cm mellem hver plante. Dette giver dem plads til at vokse og udvikle sig.

Yderligere pleje:
Som flerårige planter vil Asclepias incarnata vende tilbage hvert år med minimal pleje. De kan have gavn af en let gødning tidligt på sæsonen og yderligere vanding i tørre perioder.

Ved at følge disse trin kan du nyde skønheden og de økologiske fordele ved Asclepias incarnata i din have, mens du understøtter det lokale dyreliv.

Tilbage til blog